Log på selvbetjeningen


 

Send online forespørgsel

Så kontakter vi dig hurtigst muligt

Politikker

DOT politikker
Dansk Overflade Teknik A·S ønsker at være den førende og foretrukne leverandør af overfladebehandling.

 • Kunden skal være i fokus, og vi skal leve op til kundens forventninger gennem god service, produktkvalitet og leveringssikkerhed.
 • Ordrebehandling, produktion og service udføres i overensstemmelse med standardkrav eller efter kundens specificerede krav.
 • Vi vil løbende forbedre os ved handlinger besluttet på baggrund af afvigelsesbehandling, målarbejde og andet ledelsesarbejde, som udføres ud fra kravene i kvalitets- og miljøledelsessystemet. Forbedringsarbejdet gælder kvalitets- og miljøstyringssystemer, miljøforhold, fysisk kvalitet, kundeservice samt beredskaber for forebyggelse af uheld og forurening.
 • Vi vil leve op til lovgivning og myndighedskrav på kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøområdet.
 • Vi tilstræber, at virksomhedens procesforløb og kundebetjening udføres, så miljøet påvirkes mindst muligt.
 • Vi vil følge op på politikken og målsætninger gennem risikoledelse og besluttede operationelle kvalitets- og miljømål.
 • Vi vil følge op på interessenters krav til os, og op vores krav til interessenter.
 • Vi vil udvikle organisationen ved at fastholde medarbejdere, nyansætte medarbejdere og uddanne medarbejdere så viden og kompetencer fastholdes og udvikles.
 • Gennem information, uddannelse og træning gives medarbejdere indgående kendskab til kvalitets- og miljøstyringssystemet, så de motiveres til et medansvar for at gennemføre og udvikle politikken, målsætninger og mål.
 • Vi vil leve op til menneskerettigheder, herunder ikke bruge råvarer frembragt ved børnearbejde, samt behandle alle ens uanset, køn, race, fagligt tilhørsforhold eller andre sociale eller personlige forhold.
   

 

 

Jylland: +45 96 280 280
Fyn: +45 96 280 380
Sjælland: +45 96 280 480