Log på selvbetjeningen


 

Send online forespørgsel

Så kontakter vi dig hurtigst muligt

Klargøring

Urenheder og belægninger skal fjernes inden indlevering
Men spørg, hvis du er i tvivl - det gir det bedste resultat i den sidste ende

Den mere æstetiske kvalitet er naturligvis vigtig – at emnet er jævnt og fri for synlige fejl specielt der, hvor der stilles særlige krav til udseende, jævnhed eller materialets funktion efter varmforzinkningen. Her stiller vi os gerne til rådighed allerede på projekteringsstadiet med vejledning mv.

Ståloverfladen kan have en lang række urenheder eller belægninger som maling, lak, olie, fedt, svejseslagge eller svejsesprøjt, der ikke kan fjernes i en normal afrensningsproces.

Sådanne belægninger eller urenheder forudsættes fjernet inden indleveringen af emnet, med mindre der på forhånd er truffet aftale med DOT om afrensning.

Der bør også træffes forhåndsaftale ved indlevering af emner med gamle zinkbelægninger, da fjernelse er forbundet med ekstraomkostninger.

Det samme er tilfældet ved stålemner med særlig svær rust (gravrust), maling, lak m.v., som skal afrenses ved sandblæsning eller anden mekanisk afrensning.

 


Vidste du at...

 DOT opfylder kravene til EuroCode 1090 

Jylland: +45 96 280 280
Fyn: +45 96 280 380
Sjælland: +45 96 280 480